Jesteś:

Home
Regulamin szkółek pływackich na sezon 2012/2013 PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ „DELFIN” przy KRYTEJ PLYWALNI W SIERPCU


I. Zajęcia w Szkółce Pływackiej rozpoczynają się 17 września i trwają cały rok szkolny 2012/2013 do 17 czerwca następnego roku.


II. Zajęcia dla dzieci po uprzednim naborze będą prowadzone na czterech poziomach wiekowych: 4/5 - latków, 6/7 - latków, 8/9 - latków oraz 10/12 - latków. Grupy będą liczyć od 12 do 15 osób.


III. Ramowy program zajęć układa instruktor danej grupy na dany rok szkolny. Program podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


IV. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska (w większości nauczyciele  wychowania fizycznego)


V. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Każde zajęcia mają wymiar jednej godz. zegarowej, liczonej od wejścia na basen. Zajęcia dydaktyczne mają wymiar godz. lekcyjnej (45 min.)


VI. Miesięczną odpłatność za uczestnictwo w zajęciach Szkółki Pływackiej „Delfin” na dany rok szkolny ustala Kierownik Krytej Pływalni. Opłata uiszczana jest z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca. Opłata wnoszona jest gotówką bezpośrednio do Kasy Krytej Pływalni. Opłata ustalona na dany rok zajęć jest stała. W przypadku zapisu więcej niż jednego dziecka udzielamy 10% rabatu na każde kolejne dziecko.


VII. W miesiącu grudniu i czerwcu każdego roku przewidziane są Imprezy Pływackie odpowiednio z okazji „Mikołajek” a także „Dnia Dziecka” oraz „Zakończenia Szkółek Pływackich”. Są to festyny przeprowadzone w formie zabawy oraz sprawdzenia zdobytych już umiejętności. Dodatkowo wszyscy chętni, którzy będą chcieli poczuć ducha sportowej rywalizacji będą mogli bezpłatnie wziąć udział w organizowanym rokrocznie przez Krytą Pływalnię „II Andrzejkowym Festiwalu Pływackim Miasta i Powiatu Sierpeckiego”.


VIII. Sprzęt do prowadzenia zajęć w kompleksowy sposób zabezpiecza Kryta Pływalnia w Sierpcu.


IX. Dziecko, które jest uczestnikiem zajęć jest zobowiązane posiadać: strój kąpielowy, czepek kąpielowy, klapki i ręcznik.


X. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą (potwierdzone zwolnieniem lekarskim) lub innym ważnym zdarzeniem losowym w celu uzyskania częściowego zwolnienia z płatności, uczestnik szkółki musi zwrócić się na piśmie do Kierownika Pływalni i uzyskać jego pisemną akceptację. Podania o częściowe zwolnienie z płatności za okres krótszy niż dwa tygodnie nie będą rozpatrywane.


XI. Podczas zajęć wieńczących rok nauki, dzieci otrzymają dyplom ukończenia Szkółki Pływackiej „Delfin”, a także pamiątkowe nagrody i upominki oraz słodycze.


XII. Dodatkowe informacje w kasie i biurze KP pod tel. 24-275-74-72, na stronie internetowej basen.sierpc.pl oraz u koordynatora „Szkółek” – tel. 696-043-812.

ADMIN