Jesteś:

Home
Oświadczenie Kierownika Krytej Pływalni w sprawie Szkółki Swim Magic" PDF Drukuj Email

Kryta Pływalnia w Sierpcu, będąca jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego, świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i sportem, przywracaniem zdrowia oraz nauką pływania dla dzieci i dorosłych.

Stwarzamy warunki i możliwości, aby przyjąć wszystkich chętnych korzystaniem z naszej oferty - zarówno z terenu Powiatu Sierpeckiego, jak i  Miasta Sierpca.

 

Współpracujemy i zatrudniamy profesjonalną kadrę instruktorską, rekrutującą się przede wszystkim z grona nauczycieli wychowania fizycznego. Są to osoby kompetentne, sumienne, troskliwe, doskonale znające dzieci, które swoją wiedzę i praktykę potrafią w bezstresowy i przyjazny sposób przekazać podczas pierwszych kontaktów z wodą oraz w przystępny sposób pomagają opanować i doskonalić techniki pływackie.

Za świadczone usługi pobieramy opłaty, jednak nie są one w stanie pokryć kosztów działalności, dlatego pływalnia jest dotowana z budżetu powiatu, której wysokość w roku 2013 zamknęła się w kwocie 790 tyś zł.

Ponadto Kryta Pływalnia współpracuje z wieloma instytucjami, zakładami pracy oraz innymi przedsiębiorstwami w zakresie wynajmu torów wodnych do nauki i rekreacji.

Jedną z firm, z którą na tym polu współpracowaliśmy była firma Swim Magic, z którą umowa wygasła 20 czerwca b.r. Z przykrością muszę stwierdzić, że przez cały okres obowiązywania umowy, firma ta wielokrotnie naruszała jej warunki. 

Po koniec sierpnia b.r. przedstawiciele Swim Magic złożyli deklarację wynajęcia części basenu, celem prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie nauki pływania. Firmie została przedstawiona propozycja umowy, określająca zasady i warunki wynajmowania urządzeń i korzystania z części basenu, które zostały odrzucone. Jednocześnie przedstawiciele Swim Magic wysuwali roszczenia i żądania, których Kryta Pływalnia nie mogła spełnić, ponieważ naruszałoby to obowiązujące zasady współpracy z innymi podmiotami oraz stwarzałoby ograniczania do korzystania z naszej oferty dla innych osób. Jednym z najważniejszych roszczeń, wysuwanych przez Swim Magic, było znaczne obniżenie cen za korzystanie z basenu i zastosowanie wobec nich cen preferencyjnych. Firma popierała to argumentem, że dokonała rekrutacji do swojej szkółki pływackiej znacznej liczby osób, co wydaje się niezrozumiałe z punktu widzenia formalno-prawnego, z uwagi na brak zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Mając na uwadze dobro dzieci i rodziców, którzy zostali zostali wprowadzeni w błąd przez firmę Swim Magic, Zarząd Powiatu włączył się w negocjacje i zaproponował częściowe obniżenie cen, w związku z czym kierownik Krytej Pływalni przygotował nową umowę wynajęcia części torów pływackich. Firma została zaproszona do podpisania umowy.

Niestety do dnia dzisiejszego żaden z przedstawicieli Swim Magic nie wyraził zainteresowania.

Pragnę nadmienić, iż jestem bardzo zdziwiony zaistniałą sytuacją, jaka miała miejsce 1 października br. podczas zebrania na sali sportowej w ZS Nr.1,

że do rozmów dwóch stron w uzgodnieniach stricte biznesowych angażuje się siły polityczne. Takie działania na pewno nie służą klimatowi dobrej współpracy a już na pewno nie dzieciom. 

 

Jako kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu czuję się zobowiązany, aby przeprosić wszystkich wprowadzonych w błąd rodziców i ich dzieci, za  zaistniałą sytuację, która nie wynikła z naszej winy.

 

Po raz kolejny serdecznie zapraszam do korzystania z usług Krytej Pływalni w Sierpcu.