cennik

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem

Przedmiotem Krytej Pływalni jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej mających na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień sprawności fizycznej człowieka, a także zachowanie i przywracanie jego zdrowia. Cel ten jest realizowany w szczególności przez redakcję, wychowanie fizyczne, rehabilitację ruchową i sport.
Ponadto Kryta Pływalnia organizuje, współorganizuje lub udostępnia obiekt celem organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, spotkań i kursów.

Poniżej przedstawiamy ofertę usług Krytej Pływalni w Sierpcu, która obowiązuje od 01.09.2023 roku

Cennik

Cennik basenu

Wejście indywidualne z pomiarem czasu 1 godzina zegarowa (60 minut).

Następna rozpoczęta godzina:

Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 25 roku życia natomiast osobom niepełnosprawnym i emerytom wg. oddzielnych zasad.

basen

BILET JEDNORAZOWY BEZ LIMITU CZASU KĄPIELI

basen

KARNETY - 10 GODZIN

Karnet ważny jest aż 60 dni ! ! !

basen

WEJŚCIA ZBIOROWE

Z zastosowaniem ulgi – tylko dla Podmiotów, z którymi Kryta Pływalnia zawarła stosowną umowę.

basen

Grupowa nauka pływania dzieci w szkółce pływackiej ,,DELFIN”

Czas trwania lekcji 45 min.

Odpłatność za 1 uczestnika 28 zł za 1 lekcję za 1 osobę

Odpłatność za rodzeństwo 24 zł za 1 lekcję za 1 osobę

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA
(czas lekcji 45 min)

Koszt instruktora: dla 1 osoby – 85 zł *

* Lekcja indywidualna dla rodzeństwa prowadzona jest tylko przez 1 instruktora.

Opłata za wejście zawarta jest w cenie instruktora.

basen

Grupowa nauka pływania dorosłych w szkółce pływackiej ,,ZŁOTA RYBKA”

Czas 1 lekcji 45 min w pakietach po 10 godzin
(harmonogram zajęć dostosowany do możliwości grupy).

Odpłatność na 1 uczestnika :

* w/w odpłatności dotyczą rekrutowanej ilości osób w danej grupie.

Zajęcia ,,AQUA AEROBICU”

* realizacja zajęć uzależniona od rekrutacji min. 5 osób.

** sprzedaż karnetów z określonymi terminami zajęć uzależniona od jednorazowego zrekrutowania min. 10 osób.

basen

NOWOŚĆ!!!

Karnet uniwersalny 2 w 1 bez zniżek.
Basen, sauna w sprzedaży po 170 zł – wartość do wykorzystania z karnetu 200zł.

sauna

SAUNA!!!

Godziny otwarcia

Kryta Pływalnia w Sierpcu.

Copyright © 2023. All rights reserved.