Jesteś:

Home Regulaminy Regulamin Zjeżdżalni Wodnej
Regulamin Zjeżdżalni Wodnej PDF Drukuj Email

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/20 Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu z dnia 20.07.2020r.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI W SIERPCU

1. Zjeżdżalnia wodna jest elementem wyposażenia i przeznaczona jest dla osób korzystających z pływalni.

2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:

· osób cierpiących na lęk wysokości, · osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

· uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna w obrębie zjeżdżalni.

 

3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych posiadających bilet wstępu.

4. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po stopniach, przepychania,wymuszania miejsca w kolejce itp., wchodzić i schodzić należy przodem do drabiny trzymając się oburącz poręczy.

5. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba ( wyjątek z opiekunem).

6. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji umieszczonych na tablicy przy schodach w formie piktogramów oraz sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

· kolor zielony (znak strzałki)– zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rynny zjazdowej

· kolor czerwony (znak krzyża) – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rynny zjazdowej

7. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że osoba znajdująca się przed użytkownikiem przygotowującym się do startu zakończyła ślizg i opuściła wannę hamowną zjeżdżalni.

8. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

· użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób, wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,

· rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

· wykonywania ślizgu parami oraz w grupie,

· wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami, obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) oraz sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),

· wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu, · zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej, · nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

· wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne

· wchodzenia do rynny zjazdowej od strony wanny hamownej oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,

· nurkowania po zakończonym ślizgu w bezpośrednim sąsiedztwie wanny hamownej,

· biegania po klatce schodowej zjeżdżalni.

10. Zjazd odbywa się pojedynczo. Dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są: pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku zjazdu i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała , pozycja siedząca z nogami przodem do kierunku zjazdu oraz pozycja siedząca z dzieckiem do lat 7 z nogami skierowanymi do kierunku zjazdu. Daną pozycję zjazdową należy zachować do końca zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

11. Po wykonaniu zjazdu należy opuścić niezwłocznie wannę hamowną zjeżdżalni w kierunku drabinek.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich wskazówek i poleceń.

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

15. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z w/w atrakcji wodnej.

16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Krytej Pływalni w Sierpcu nie będą rozpatrywane.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Krytej Pływalni w Sierpcu wszelkie decyzje podejmuje:

KIEROWNIK Krytej Pływalni w Sierpcu

ul. Mjr H. Sucharskiego 2 09-200 SIERPC