Jesteś:

Home Aktualności ZASADY SANITARNE NA KRYTEJ PŁYWALNI
ZASADY SANITARNE NA KRYTEJ PŁYWALNI PDF Drukuj Email

ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA KRYTEJ PŁYWALNI W SIERPCU OD DNIA 31.08.2020 r.

 

Od 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) ponownie otwieramy dla klientów Krytą Pływalnię. Otwarcie obiektu jest możliwe tylko i wyłącznie po spełnieniu wytycznych wynikających z przepisów prawa, których celem jest stworzenie dla klientów bezpiecznych warunków do korzystania z pływalni.

Zatem w obiekcie obowiązuje trochę ograniczeń, przynajmniej na razie nie wszystko będzie tak samo, jednak przy wzajemnej wyrozumiałości DAMY RADĘ!

Poniżej przedstawiamy wykaz zasad obowiązujących klientów korzystających z Krytej Pływalni w Sierpcu w trakcie epidemii SARS-CoV-2:

1. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego : 1,5 m.

2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

3. Na terenie holu głównego i szatni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców).

 

4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni.

5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy mokrej i suchej.

6. Przed kasą na podłodze wyraźnie oznaczone są strefy czekania zapewniające zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy klientami.

7. Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.

8. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach co 1,5 m).

9. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą.

10. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.

11. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się i wysuszenia włosów (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby pływające w związku z powyższym usunięto wszystkie ławki i krzesła).

12. Pomiędzy grupami zorganizowanymi nakazuje się zapewnić odstępy 15 – minutowe niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu sportowego użytkowanych w trakcie zajęć.

13. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłe zasady higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.

14. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.

15. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).

16. Obowiązuje nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej i obuwia w szatni zewnętrznej (w holu głównym).

17. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Krytej Pływalni w Sierpcu.

Zalecenia opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wpisany przez Administrator 26.08.20
Poprawiony: 26.08.20