Projekt. „Umiem pływać 2017 Drukuj

W okresie od marca do grudnia dzieci z terenu powiatów Sierpeckiego, Płockiego i Żuromińskiego brały udział w ogólnopolskim projekcie powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2017”. współfinansowanym ze środków Ministra Sportu i Turystyki .
W dniu 2 grudnia tj. sobota na krytej pływalni „Delfin” w  Sierpcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Uczestnicy zajęć mieli okazję pochwalić się zdobytymi umiejętnościami pływackimi.


Na widowni zasiedli i bacznie przyglądali się pływakom zaproszeni Goście w osobach:  Poseł na Sejm RP- Waldemar Olejniczak, Wicestarosta Sierpecki - Juliusz Gorzkoś, Dyrektorzy Szkół Podstawowych  z terenu Powiatu Sierpeckiego a także rodzice i opiekunowie. Po przepłynięciu jednej długości basenu dzieci zostały udekorowane pamiątkowym medalem i dyplomem ukończenia kursu nauki pływania.
Uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych mogli skorzystać z darmowych zajęć nauki pływania. Było to możliwe dzięki Włodarzom Gmin, którzy wyrazili chęć współpracy i podpisali porozumienie z Klubem Pływackim „Shark” Sierpc, który był realizatorem programu na terenie powiatu sierpeckiego we współpracy z Krytą Pływalnią .
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć pod kierunkiem instruktorów, uczniowie poznawali tajniki nauki pływania. Rodzice uczniów również byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie. Kolejna edycja zajęć,  powinna ruszyć w pierwszym kwartale 2018 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
Z projektu nauki pływania skorzystało 720 dzieci.

 Zdjęcia z projektu w Galerii